top of page

Interactieve en individuele coaching

Ervaar je als kind of jongere een hoofd vol chaos, moeilijkheden bij het maken van keuzes, het plannen van je schoolwerk of heb je nood aan ondersteuning in het sociale leven?

Lien geeft je samen met de dieren, graag dat steuntje in de rug.

 

Versterken van zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld,  sociale vaardigheden, fijne of grove motoriek.

Leren zorg dragen, nieuwe dingen ontdekken, grenzen verleggen, omgaan met onverwachte gebeurtenissen, vertragen, omgaan met angsten of boosheid, respect hebben voor dier en natuur.

 

Vanuit een 15-jarige ervaring als leerkracht en remedial teacher in het buitengewoon onderwijs en recente coachopleidingen ( psycho-fysiek ontwikkelingscoach, coaching met NLP, wandelcoach en coaching met dieren) tracht Lien, naast een luisterend oor te bieden, het kind of de jongere ook te stimuleren om stappen te ondernemen en zichzelf beter te leren begrijpen.

Door samen buiten en met de dieren bezig te zijn, helpt dit om gedachten op een rijtje te krijgen.

Er ontstaat als het ware een emotionele balans door het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de dieren en de natuur.

Het opdoen van positieve ervaringen kan helpen binnen elk ontwikkelingsdomein (denk in het bijzonder aan het socio-emotionele, cognitieve, spraak- en taal of de morele ontwikkeling).

Concreet

Voor we een individuele coaching opstarten, vindt er eerst een kennismaking plaats. Op deze manier leer jij onze werking kennen en kan je beslissen of onze coaching iets voor jou kan betekenen.

Voor een eerste kennismaking vragen we € 35,-

 

Nadien volgt er een intakegesprek.

Dit kan telefonisch, via een online gesprek of ter plekke Op ’t Heeseinde.

Op deze manier wordt de zorgvraag duidelijk in kaart gebracht en worden doelstellingen besproken.

Een intake kost € 45,-

 

Nadien starten we de coachingsessies op.

Deze gaan steeds buiten of in de stallen bij de dieren door.

Dit kan tussen de alpaca’s, kipjes, konijntjes, geitjes,… of zelfs in de boomhut zijn. 

Maar ook een wandeling met een van onze dieren is mogelijk.

Bij slecht weer kunnen de sessies overdekt doorgaan, ze zijn dus 100% gegarandeerd!

Een individuele coachingsessie kost € 50,-

Let wel: Coaching is een totaal andere insteek dan wanneer u zich aanmeldt voor begeleid werk, AMA of time out.

Bij coaching gaan we samen, met behulp van de dieren, aan de slag met een vooropgesteld plan.

Als zorgboerderij zijn we een ZINPLEK waar  je zonder vooropgestelde doelen, gewoon kan zijn.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden bij time out, begeleid werk & AMA.

bottom of page