top of page

schoolvervangende trajcten

Time - out

Ook voor herstelgerichte time-out projecten en schoolvervangende trajecten

kan je Op ’t Heeseinde terecht.

We richten ons specifiek naar kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar die die zich in kwetsbare situaties bevinden, zich niet goed in hun vel voelen, gedrags- en/of motivatieproblemen op school ervaren. 

Bent u echter een volwassene met een kwetsbaarheid, extra zorgbehoefte of nood aan een time out. We stellen Op 't Heeseinde graag open voor u.

Een Time Out kan zinvol zijn om te werken aan gedragsverandering en/of een rustperiode in te lassen voor de jongere, jongvolwassene, volwassene.

De Time Out werking staat open voor jongeren uit het gewoon of buitengewoon onderwijs, volwassenen met een burn-out of andere stress- en spanning gerelateerde zorgen.

We willen op deze manier een tijdelijke plek bieden waarbij de natuur, dieren en handvaardigheden centraal staan en gekoppeld worden aan basiswaarden als respect, discipline, positieve lichaamsbeleving, veiligheid, innerlijke rust en verbondenheid. Dit met een vleugje humor en een brok persoonlijk nadenkwerk over de eigen toekomst.

 

Op ’t Heeseinde willen we een antwoord bieden op de vraag van ouders of organisaties die naar een tijdelijke time-out situatie op zoek zijn.

Afhankelijk van de situatie kan – na een intake – een programma aangeboden worden van een halve dag per week tot 2 dagen per week.

De minimale duurtijd per traject bedraagt 4 weken.

Deze periode kan in samenspraak telkens per blok van vier weken verlengd worden.

Onze Time Out dagen zijn maandag,  dinsdag en vrijdag.

Per uitzondering zijn andere dagen mogelijk bespreekbaar.

Tijdens de dagen waarop er met de kinderen / jongeren gewerkt wordt, kunnen er ook volwassenen in begeleid werk, vrijwilligers of stagiairs Op ’t Heeseinde aanwezig zijn.  

 

De start en afronding van een Time Out bij jongeren gebeuren met de ouders of opvoedingsverantwoordelijken, 2 betrokkenen vanuit de school (waaronder de klastitularis) en het CLB. Indien mogelijk is ook het kind / de jongere bij deze gesprekken geheel of gedeeltelijk betrokken. Externe hulpverleners kunnen ook betekenisvol zijn tijdens deze gesprekken.

 

De dagelijkse planning zal variëren naar gelang de periode van het jaar. Er zal fysiek werk verricht worden op de boerderij, we voeren handvaardigheidsopdrachten m.b.t. wolverwerking uit,  zullen actief bezig zijn met de boerderijdieren en in het bijzonder de alpaca’s (eventueel zelfs op verplaatsing) en tijdens dit alles is er ruimte voor gesprekken in kleine groep of 1 op 1. 

 

Indien gewenst kan er ruimte voorzien worden om essentiële schoolse opdrachten online te volgen of ze Op ’t Heeseinde uit te voeren. LET WEL, dit is niet de essentie van een time-out Op 't Heeseinde. 

Bij voorkeur blijven we een ademplek, een plek waar schools- of werk-gerelateerde druk kan losgelaten worden.

Concreet

Aanmeldingen kunnen rechtstreeks of via Steunpunt Groene Zorg bij ons terecht komen. 

 

De vergoeding van een intake, opstart en afsluitend gesprek bedraagt € 35,- exclusief kilometervergoedingen bij verplaatsing.

Nadien bedraagt de vergoeding € 25 voor een halve dag en € 50 voor een volledige dag.

Dit is vooraf betaalbaar per periode van 4 weken.

De time -out periode doortrekken naar vakantieperiodes kan besproken worden.

De frequentie wordt in samenspraak met de betrokken partijen, maar in het bijzonder met de ouders en het kind / de jongere bepaald.

Een dag loopt van 9 uur tot 15u30. Een halve dag van 9 tot 12uur of van 12u30 tot 15u30.

Let wel: Time-out mag niet verward worden met coaching.

Coaching is een totaal andere insteek dan wanneer u zich aanmeldt voor begeleid werk, AMA of time out. Bij coaching gaan we samen, met behulp van de dieren, aan de slag met een vooropgesteld plan.

Als zorgboerderij zijn we ook een ZINPLEK, waar  je zonder vooropgestelde doelen, gewoon kan zijn en mee functioneert op de boerderijwerking. Meer info hieromtrent kan u terugvinden bij time out, begeleid werk & AMA.

Lees hier meer over Lien als coach.

bottom of page