top of page

schoolvervangende trajecten
Heb je nood aan een zinvolle dagbesteding,
ademplek of time - out?

Voor herstelgerichte time-out trajecten,

een zinvolle dagbesteding,

een zingevende ademplek,

of schoolvervangend traject,

kan je Op ’t Heeseinde terecht.

We richten ons specifiek naar kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar die die zich in kwetsbare situaties bevinden, zich niet goed in hun vel voelen, gedrags- en/of motivatieproblemen op school ervaren. 

 

We stellen Op 't Heeseinde graag open voor u.

Een Time Out of ademplek kan zinvol zijn om  een rusptperiode in te lassen of te werken aan gedragsverandering bij de jongere, jongvolwassene of volwassene. Want iedereen met een zorgvraag is welkom Op 't Heeseinde. Tijdens je schoolvervangend traject zullen er dus ook andere zorggasten aanwezig zijn.

Onze ademplek staat open voor jongeren uit het gewoon of buitengewoon onderwijs, volwassenen met een burn-out of andere stress- en spanning gerelateerde zorgen.

We willen op deze manier een tijdelijke plek bieden waarbij de natuur, dieren en handvaardigheden centraal staan en gekoppeld worden aan basiswaarden als respect, discipline, positieve lichaamsbeleving, veiligheid, innerlijke rust en verbondenheid. Dit met een vleugje humor en een brok persoonlijk nadenkwerk over de eigen toekomst.

 

Op ’t Heeseinde willen we een antwoord bieden op de vraag van ouders of organisaties die naar een tijdelijke time-out plek op zoek zijn.

Afhankelijk van de situatie kan – na een intake – een programma aangeboden worden van een halve dag per week tot 3 halve dagen per week.

De minimale duurtijd per traject bedraagt 4 weken.

Deze periode kan in samenspraak telkens per blok van vier weken verlengd worden.

Onze Time Out dagen zijn  dinsdag, woensdag en vrijdag voormiddag.

Per uitzondering zijn andere dagen mogelijk bespreekbaar.

Tijdens de dagen waarop er met de kinderen / jongeren gewerkt wordt, kunnen er ook volwassenen in begeleid werk, vrijwilligers of stagiairs Op ’t Heeseinde aanwezig zijn. 

Onze groep is nooit groter dan 6 gasten.

 

De start en afronding van een Time Out bij jongeren gebeuren met de ouders of opvoedingsverantwoordelijken.  Indien mogelijk is ook het kind / de jongere bij deze gesprekken geheel of gedeeltelijk betrokken.

vanuit de school of het CLB kan er steeds aangesloten worden. 

Externe hulpverleners kunnen, op vraag van de ouders, ook betekenisvol zijn tijdens deze gesprekken.

 

De dagelijkse planning zal variëren naar gelang de periode van het jaar.

Er zal fysiek werk verricht worden op de boerderij, we voeren handvaardigheidsopdrachten m.b.t. wolverwerking uit,  zullen actief bezig zijn met de boerderijdieren en in het bijzonder de alpaca’s (eventueel zelfs op verplaatsing) en tijdens dit alles is er ruimte voor gesprekken in kleine groep of 1 op 1. 

Concreet

Aanmeldingen kunnen rechtstreeks of via Steunpunt Groene Zorg bij ons terecht komen. 

 

De vergoeding van een intake, opstart en afsluitend gesprek bedraagt € 35,- exclusief kilometervergoedingen bij verplaatsing. 

Nadien zal de vergoeding variëren naar gelang de zorgzwaarte.

De time -out periode doortrekken naar vakantieperiodes kan besproken worden.

De frequentie wordt in samenspraak met de betrokken partijen, maar in het bijzonder met de ouders en het kind / de jongere bepaald.

 Een halve dag loopt van 8u30 tot 11u30 of 12u30.

Let wel: Time-out  of dagbesteding mag niet verward worden met coaching.

Coaching is een totaal andere insteek dan wanneer u zich aanmeldt voor begeleid werk, AMA of time out.

Bij coaching gaan we samen, met behulp van de dieren, aan de slag met een vooropgesteld plan.

Als zorgboerderij zijn we tijdens de voormiddagen van dagbesteding een ZINPLEK, waar  je zonder vooropgestelde doelen, gewoon kan zijn en mee functioneert tijdens de boerderijwerking. 

Coaching en dagbestedingstrajecten kunnen gecombineerd plaatsvinden.

Lees hier meer over Lien als coach.

bottom of page